Нашата линија за брусење и четкање е во можност да бруси од 0,50 mm до 4,00 mm , ширина до 1500 mm ,до 4500 mm должина. Број 3 и бр.4 површини , дуплекс кои завршуваат  како и скоч површините може да се добијат и листови кои мозат да бидат ламинирани од ПЕ ламинатори од 10 до 100 микрони.

-Изработени од Timesaver, Холандија

Произведена во 2007

Лист на Лист работење

Дебелина на брусење 0,40 mm до 4,00 mm

- Работна ширина 1500mm

-Брзина од 5-15 m/min.

-Ламинирање


PaslanmazTaslamaHatti