- Четкање/ миење на скоч линијата

- Изработено во 2012 и 2014

- 4 четки, лист -на-лист операција

- Четкање на дебелина од 0,40 до 3,00 mm

- Работна ширина 1500mm

- Брзина од 5-15 m/min.

- Ламинирање

- Четкање на Скоч линијата за намотка -до - намотка операцијата

- Изработено во  2014

- 4 четки, кои работат на принцип намотка до намотка

- Одвиткување, израмнување, четкање, PE ламинирање, сечење и повторно свиткување на нерѓосувачки челични намотки со дебелина од 0,40 до 3,00mm.

- Работна ширина 1500mm

- Брзина од 5-15 m/min.

- Ламинирање


scotchbrite