Во согласност на нашата политика за квалитет, ние вршиме мерења и тестирања со нашиот "Niton Xrf" спектрометар и извештај до нашите клиенти. Оваа услуга е исто така достапна за нашите клиенти .

Оценки: 304-316-309S/ 310S-321-430

Дебелина: од 0,40mm до 14mm

Големини: 1000 - 1250 - 1500 до 2000 mm калеми широки 1000 x 2000-1250 x 2500-1500 x 3000 и 2000 x 4000 стандардни димензии

Површини: 2B-BA-N1-TN издробен и ламиниран SB скоч

Нерѓосувачки продукти