Главната форма на испорака на рамни нерѓосувачки челици се намотки со дебелина до 16mm. Роловани котори ( Ролни) од цепаници и испорачани материјали од "мајка" намотки каде што тежината се движи од 14 до 24 тони по ширината на материјалите.

Сервисните центри се делат на оние "мајка" намотки во помали количини/тонажи од 4-8 тони. Намотките може да бидат раздвоени/одделени исто така за да се стеснат/намалат  намотките од услужните центри за да бидат искористени за press-feed.

paslanmazrulo