Нерѓосувачкиот челик е долгорочен продукт кој е произведен со пресување на инготи или формирање на рамни материјали. Располагаме со заварени цевки во форма на круг, квадрат и правоаголник. Заварените цевки се произведени со формирање на рамни материјали и се поврзани со ракавите на TIG и HF заварување. Цевките може да имаат повеќе форми и димензии по формирањето на тркала и се користат за конструктивни или украсни цели. Овие родукти не се произведени за превоз на течности па не можат да се справат со притисокот во внатрешноста.


paslanmazprofil